Webinars: E3.series

Wire Harness Design Automation BasicsPodstawy Automatyzacji Projektowania Wiązek Kablowych Część 1 – schemat ideowy, projektowanie logiki połączeń elektrycznych

W takcie tego seminarium skupiamy się na części procesu projektowania wiązek kablowych, w której jest ustalana logika połączeń elektrycznych.

Register

 

 

Read more

Streszczenie:

W takcie tego seminarium skupiamy się na części procesu projektowania wiązek kablowych, w której jest ustalana logika połączeń elektrycznych.

Na początku procesu projektowego, opracujemy system w oparciu o funkcje poszczególnych komponentów i sygnały . Korzystając z informacji z projektu funkcjonalnego, tworzymy schemat ideowy połączeń. Poszczególnym funkcjom przypisujemy komponenty, co doprowadzi do powstania różnego typu połączeń . Ponadto zaimportujemy dane techniczne z projektu płytki PCB, aby wykorzystać je w dalszych etapach projektowania. Za pomocą wtyczek i złączy stworzymy komponenty złożone z dużej ilości dodatkowych elementów, o szerokim wachlarzem końcówek do zarobienia. Końcówki do zarobienia dobieramy według przekroju przewodów. Na koniec tej części procesu projektowego wykorzystamy projekt topologii urządzenia i przebieg ścieżek kablowych, aby przypisać do danej wiązki poszczególne kable i przewody.

Czego się nauczysz w trakcie tej sesji:

 • Jak zacząć tworzyć schemat elektryczny wykorzystując funkcje i sygnały
 • Jak stworzyć schemat na podstawie informacji zaczerpniętych z projektu funkcjonalnego
 • Jak importować i wykorzystać dane z projektu płytki PCB
 • Jak stosować złącza i ich elementy dodatkowe
 • Jak dobierać odpowiednie przekroje przewodów i końcówki do zagniatania
 • Jak wykorzystać projekt topologii urządzenia do zaprojektowania wiązki  

Do kogo kierujemy to webinar:

Inżynierowie projektowi, kierownicy techniczni, kierownicy ds. produktu, pracownicy obsługi klienta, osoby związane z produkcją i obsługą wiązek

Register

 

 

Podstawy Automatyzacji Projektowania Wiązek Kablowych Część 2 – schemat okablowania, dobór fizycznych procesu projektowania

Na koniec seminarium pokażemy jak identyfikować, kontrolować i dokumentować zmiany projektowe.

Register

 

 

Read more

Streszczenie:

To seminarium stanowi kontynuację naszego pierwszego seminarium “Podstawy Automatyzacji Projektowania Wiązek cz. 1”, w którym omówiliśmy część logiczną procesu projektowania. W drugiej części zajmiemy się etapem fizycznego projektowania wiązek. Zaczniemy od wykorzystania informacji logicznych zaczerpniętych z schematu ideowego połączeń i topologii urządzenia z pierwszego seminarium. Specyfikację wiązki zaprojektowanej w trakcie poprzedniej sesji przetransponujemy do projektu mechanicznego urządzenia, gdzie wymodelujemy układ wiązki w pierwotnym środowisku 3D. Kolejny krok to spłaszczenie wiązki 3D do 2D i wygenerowanie projektu formboard w skali 1:1. Pokażemy również, jak stworzyć od podstaw lub przy korzystając wyłącznie z plików EXCEL (BOM i wykaz projekt połączeń) formboard w przypadku, gdy nie dysponujemy projektem wiązki w formacie E3.series . Gdy projekt formboard wiązki będzie już gotowy wygenerujemy raport produkcyjny i serwisowy. Na koniec seminarium pokażemy jak identyfikować, kontrolować i dokumentować zmiany projektowe.

Czego się nauczysz:

 • Jak eksportować informacje o wiązce do aplikacji 3D-MCAD
 • Jak spłaszczyć wiązkę z formatu 3D do 2D w MCAD
 • Jak importować projekt wiązki 2D z MCAD i automatycznie wygenerować formboard
 • Jak tworzyć formboard wyłącznie na podstawie BOM i wykazu połączeń
 • Jak zacząć projektowanie wiązki bezpośrednio od formboard
 • Jak wygenerować raporty produkcyjne wiązki
 • Jak identyfikować i dokumentować kolejne modyfikacje

Do kogo kierujemy to webinar:

Inżynierowie projektowi, kierownicy techniczni, kierownicy ds. produktu, pracownicy obsługi klienta, osoby związane z produkcją i obsługą wiązek

Register

 

 

 

Unikaj błędów przy projektowaniu automatyki projektując na jednym pliku projektowym jednocześnie schemat obwodu elektrycznego oraz układ panelu sterującego

Na etapie projektowania panelu sterującego bardzo trudno jest ustalić, czy poprawnie dobraliśmy wszystkie niezbędne komponenty. Bardzo często weryfikacja dokonywana jest dopiero w trakcie procesu produkcyjnego.

Register

 

 

Read more

Dzięki połączeniu w jednym pliku projektowym schematu elektrycznego projektu z jego widokiem panelowym jesteśmy w stanie znacznie wcześniej wyłapać większość potencjalnych błędów. Dokładne wyliczeni długości przewodów, odpowiedni dobór ich przekrojów do wielkości zacisków użytych komponentów umożliwia ich wcześniejsze oznakowanie i konfekcjonowanie. Znacząco skracamy dzięki temu czas niezbędny na montaż okablowania. Dzięki interfejsom oprogramowania projektowego bezpośrednio przekazującym dane produkcyjne do systemów znakowania, wiertarek, frezarek oraz maszyn do automatyzowanego cięcia kanałów kablowych i szyn montażowych możemy jeszcze bardziej zracjonalizować cały proces produkcji.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym technicznym seminarium online.

W trakcie jego trwania będziemy rozmawiać na temat wyzwań, które mogą się pojawić w trakcie projektowania paneli sterujących oraz pokazywać w jaki sposób można sobie z nimi poradzić.

Upewnij się, że płyta sterująca jest prawidłowo zaprojektowana korzystając z rozwiązania łączącego w jedną całość schemat okablowania i samego panelu sterującego.

Ułatwi Ci to elektrycznie świadome projektowanie w E3.series.

 • Język seminarium: English

 

Omawiane zagadnienia:

 • Korzyści z elektrycznie świadomego projektowania
 • Wykrywanie naruszeń tolerancji w okablowaniu i doborze komponentów
 • Optymalizacja parametrów przewodów umożliwiająca zmniejszenie ich ciężaru i kosztów produkcji
 • Szybka i skuteczna analiza projektów
 • Praca z zachowaniem poziomów bezpieczeństwa

Kto powinien wziąć udział w naszym seminarium:

Konstruktorzy, inżynierowie zajmujący się okablowaniem i instalacją elektryczną, kierownicy zespołów konstrukcyjnych, produkt managerowie.

Register